Bioloģiskā lauksaimniecība, visā Latvijā

Drukāt

Kaibas, ZS

"Kaibas", Vidrižu p., Limbažu n., LV-4013
Bioloģiskā lauksaimniecība

Kalnakaļvi, ZS

"Kalnakaļvi", Rankas p., Gulbenes n., LV-4416
Bioloģiskā lauksaimniecība

Lejasķerzēni, SIA

Naukšēni, "Kokles", Naukšēnu p., Valmieras n., LV-4244
Bioloģiskā lauksaimniecība

Mežmalas, ZS

Lesnicova, Lazdukalna p., Balvu n., LV-4570
Bioloģiskā lauksaimniecība

Skābarži, ZS

"Skābarži", Vērgales p., Dienvidkurzemes n., LV-3463
Bioloģiskā lauksaimniecība

Smaidi, ZS

Zaharova, "Zaļmuiža", Robežnieku p., Krāslavas n., LV-5666
Bioloģiskā lauksaimniecība

Zemgaļi, ZS

"Zemgaļi", Ošupes p., Madonas n., LV-4830
Bioloģiskā lauksaimniecība

Atvariņi, ZS

Bikava, "Atvariņi", Gaigalavas p., Rēzeknes n., LV-4618
Bioloģiskā lauksaimniecība

Binči, ZS

"Binči", Kurmenes p., Bauskas n., LV-5115
Bioloģiskā lauksaimniecība

Birztala, ZS

Landskorona, Šķaunes p., Dagdas n., LV-5695
Bioloģiskā lauksaimniecība

Celmiņkalni, ZS

"Imeras", Naukšēnu p., Valmieras n., LV-4244
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dolfas, ZS

"Pamatskola", Raiskuma p., Cēsu n., LV-4146
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dzintari, ZS

"Dzintari", Kārķu p., Valkas n., LV-4716
Bioloģiskā lauksaimniecība

Kavaci, ZS

"Kavaci", Liepnas p., Alūksnes n., LV-4354
Bioloģiskā lauksaimniecība

Krīveņi, ZS

Jaunsaimnieki, "Krīveņi", Ozolmuižas p., Rēzeknes n., LV-4633
Bioloģiskā lauksaimniecība

Lesņičevka, ZS

Bindari, "Lesņičevka", Kalniešu p., Krāslavas n., LV-5660
Bioloģiskā lauksaimniecība

Muižnieki, ZS

"Muižnieki", Rites p., Jēkabpils n., LV-5228
Bioloģiskā lauksaimniecība

Mētras, ZS

Laizāni, "Mētras", Sakstagala p., Rēzeknes n., LV-4645
Bioloģiskā lauksaimniecība

Tauriņi, ZS

Klomostova, Ilzeskalna p., Rēzeknes n., LV-4619
Bioloģiskā lauksaimniecība

Turaidas, ZS

Dunalka, "Turaidas", Dunalkas p., Dienvidkurzemes n., LV-3452
Bioloģiskā lauksaimniecība