Bioloģiskā lauksaimniecība, visā Latvijā

Drukāt

Ķelles, ZS

"Ķelles" , Virešu pagasts, Smiltenes nov. LV-4355
Bioloģiskā lauksaimniecība

Birznieki, ZS

"Auziņas", Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Bioloģiskā lauksaimniecība

Birzītes, ZS

"Birzītes 1", Skrīveru p., Aizkraukles n., LV-5125
Bioloģiskā lauksaimniecība

Ceriņkalns, ZS

Lutenāni, "Ceriņkalns", Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Bioloģiskā lauksaimniecība

Cido, ZS

Mizauski, Rožkalnu p., Preiļu n., LV-5335
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dankon, ZS

Moskvina, Preiļu p., Preiļu n., LV-5301
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dominiki, ZS

Lielās Kļockas, "Dominiki", Vaboles p., Augšdaugavas n., LV-5477
Bioloģiskā lauksaimniecība

Druvas, ZS

"Druvas", Suntažu p., Ogres n., LV-5060
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dzelmes, ZS

"Dzelmes", Dunavas p., Jēkabpils n., LV-5216
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dzilnas, ZS

"Dzilnas", Gudenieku p., Kuldīgas n., LV-3312
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dālderi, ZS

Rožupe, Rožu 4, Rožupes p., Līvānu n., LV-5327
Bioloģiskā lauksaimniecība

Dīķmala, ZS

"Dīķmala", Galēnu p., Preiļu n., LV-5311
Bioloģiskā lauksaimniecība

Franči, ZS

"Franči", Ambeļu p., Augšdaugavas n., LV-5438
Bioloģiskā lauksaimniecība

Grantskalni, ZS

"Grantskalni", Raiskuma p., Cēsu n., LV-4154
Bioloģiskā lauksaimniecība

Guntiņi, ZS

Robežnieki, "Guntiņi", Robežnieku p., Krāslavas n., LV-5666
Bioloģiskā lauksaimniecība

Ičmalas, ZS

Putrāni, "Ičmalas", Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574
Bioloģiskā lauksaimniecība

Jaunmāliņi, ZS

Krampiņas, "Jaunmāliņi", Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574
Bioloģiskā lauksaimniecība

Jaunķēsas, ZS

"Jaunķēsas", Vaives p., Cēsu n., LV-4136
Bioloģiskā lauksaimniecība

Kalnzemji, ZS

"Kalnzemji", Ošupes p., Madonas n., LV-4830
Bioloģiskā lauksaimniecība

Kalnāji, ZS

Neikuri, Dagdas p., Krāslavas n., LV-5674
Bioloģiskā lauksaimniecība