Bioloģiskā lauksaimniecība, visā Latvijā

Drukāt

"Bērtmināni", ZS

"Bērtmināni", Viesītes p., Viesītes n., LV-5237
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Bērzi", ZS

"Bērzi", Virgas p., Priekules n., LV-3433
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Beverīnas", ZS

Kroleiši, Mežvidu p., Kārsavas n., LV-5725
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Binči", ZS

"Binči", Kurmenes p., Vecumnieku n., LV-5115
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Birzītes", ZS

"Birzītes 1", Skrīveru n., LV-5125
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Birznieki", ZS

"Auziņas", Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Birznieki", ZS

"Birznieki", Lizuma p., Gulbenes n., LV-4425
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Birztala", ZS

Landskorona, Šķaunes p., Dagdas n., LV-5695
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Birztaliņas", ZS

Kalviši, "Birztaliņas", Aulejas p., Krāslavas n., LV-5681
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Borina māja", ZS

Laigolova, Nautrēnu p., Rēzeknes n., LV-4652
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Brasla", ZS

"Braslas", Skrīveru n., LV-5125
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Briķi", ZS

"Briķi", Tadaiķu p., Durbes n., LV-3440
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Brīvnieki", ZS

"Brīvnieki", Veselavas p., Priekuļu n., LV-4116
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Cāzari", ZS

"Cāzari", Jeru p., Rūjienas n., LV-4234
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Celmiņkalni", ZS

"Imeras", Naukšēnu p., Naukšēnu n., LV-4244
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Cepļi", ZS

Desciems, "Cepļi", Popes p., Ventspils n., LV-3614
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Ceriņi", ZS

"Ceriņi", Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Ceriņkalns", ZS

Lutenāni, "Ceriņkalns", Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Cido", ZS

Mizauski, Rožkalnu p., Vārkavas n., LV-5335
Bioloģiskā lauksaimniecība

"Cīrulīši", ZS

"Cīrulīši", Mētrienas p., Madonas n., LV-4865
Bioloģiskā lauksaimniecība